ประวัติวิทยากร

นายทรงยศ คันธมานนท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด

Mr. Songyot Kanthamanon
Chief Executive Officer
ReadyPlanet Co., Ltd.
www.ReadyPlanet.com

การศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปัจจุบัน

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง ReadyPlanet.com บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปแห่งแรกในประเทศไทย
  • ตัวแทนผู้ให้บริการโฆษณา Google Adwords อย่างเป็นทางการรายแรกของไทย
  • ตัวแทนผู้ให้บริการโฆษณา Baidu China SEM อย่างเป็นทางการรายแรกของไทย
  • บริษัทฯได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
  • ปัจจุบันมีลูกค้าผู้ใช้บริการจากภาคเอกชนและราชการกว่า 12,000 เว็บไซต์
 • อดีตกรรมการสมาคมพาณิชย์อีเลคทรอนิกส์ไทย (Thai e-Commerce Association)
 • อดีตกรรมการ พิจารณาเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Verified) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประวัติการเป็นวิทยากร
 • วิทยากร คอร์สอบรม การพัฒนาเว็บไซต์และการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • วิทยากรคอร์สอบรม การตลาดออนไลน์ ให้กับ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศ จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 • วิทยากร หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ให้ประสบความสำเร็จ (Website, How to succeed?)
 • คอร์สอบรม เรื่องอินเตอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บไซต์ ให้กับ สถาบันราชประชาสมาสัย กระทรวงสาธารณสุข
 • วิทยากรบรรยายในงานสัมนา บุกตลาดการค้าด้วยอีคอมเมิรซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • วิทยากรรายการวิทยุ ช่วง E-Business for SME FM 105
 • วิทยากรประจำรายการวิทยุชั่วโมงเศรษฐกิจ FM101.5 ช่วง e-Business for SME
 • วิทยากรหลักสูตรคอร์สอบรม Search Engine Optimization
 • วิทยากรหลักสูตรคอร์สอบรม Google Adwords Advertising Course
 • วิทยากรหลักสูตรคอร์สอบรม หลักสูตร “โอกาสสร้างรายได้ผ่านระบบออนไลน์ทุกช่องทาง Create Your Online Income On Website”
 • วิทยากรคอร์สอบรม Search Engine Marketing ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ สังกัด ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • วิทยากรคอร์สอบรม Search Engine Marketing ให้กับบริษัท JobsDB
 • วิทยากรคอร์ส E-Commerce Online กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • วิทยากรบรรยายในงานสัมนา การแนะนำระบบการค้าอิเล็กทรอนิคส์ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุต สาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • วิทยากรบรรยายในคอร์สอบรม โครงการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อการแข่งขัน นิด้า ร่วมกับสำนักพัฒนาบริกรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • วิทยากรบรรยายในงานสัมนา E - Business for OTOP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • วิทยากรบรรยายในงานสัมนา สสช.เชิงรุก ตอน: e-Commerce Forum 2007 : Session : 1 : เรื่อง “โครงสร้างพื้นฐานสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” สมาคมอีคอมเมิรซ์ร่วมกับทาง สนง. สถิติแห่งชาติ
 • วิทยากรบรรยายในงานสัมมนา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อสังคม จัดโดยกระทรวงไอซีที
 • วิทยากรบรรยาย e-Commerce สำหรับสินค้า OTOP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • วิทยากรบรรยายในงานสัมนา e-Marketing – ธุรกิจออนไลน์....เรื่องง่ายๆ ที่ SME ไม่ควรพลาด โครงการ K SME Care ธนาคารกสิกรไทย
 • วิทยากรบรรยายในงานสัมนา ICT Expo 2007 : บุกตลาดด้วย Search Engine Marketing ชมรมเสิร์ชเอนจิ้นมาร์เก็ตติ้งไทย
 • วิทยากร การเริ่มต้นธุรกิจ หลักสูตรเทคโนโลยีสาระสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิทยากร การเริ่มต้นธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วิทยากรบรรยายในงานสัมนา E-Commerce E-Business Expo : เทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์ให้โดนใจลูกค้าและเทคโนโลยีความปลอดภัยของระบบการชำระเงินออนไลน์ ธนาคารกสิกรไทย
 • วิทยากรบรรยายในงานสัมนา E-Commerce E-Business Expo : Next Step to Go Wireless ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
 • วิทยากรบรรยายในงานสัมนา พัฒนาธุรกิจ สู่ความเข้มแข็ง “ทำ e-Commerce อย่างไรให้โดนใจลูกค้า” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • วิทยากรบรรยายในงานสัมนา Online Marketing Era : Hybrid Marketing Communication เรื่อง “Leverage on Online & Sponsorship Marketing”
 • วิทยากรบรรยายในงานสัมนา เส้นทางเศรษฐีครั้งที่ 5 “ทำธุรกิจบนเว็บไซต์ง่ายกว่าที่คิด”
 • นิตยสารเศรษฐี นิตยสารในเครือมติชน
 • วิทยากรในงาน Thailand e-Commerce Forum 2008 “เคล็ดลับแจ้งเกิด e-Commerce” สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)
 • วิทยากรบรรยายในงานสัมมนา Internet Thailand Expo 2009 “สร้างเว็บไซต์อย่างไรให้ติด 1 ใน 20 อันดับแรกของ Google” จัด ณ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอน
 • วิทยากรในงาน ไปรษณีย์หนุนเอสเอ็มอี พิชิตตลาดอีคอมเมิร์ซ 2009 จัดโดย บริษัทไปรษณีย์ไทย สสว. และ สมาคมอีคอมเมิร์ซ
 • วิทยากรหลักสูตร E-Commerce Workshop โครงการ Rainbow Project จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันสมาคมอีคอมเมิร์ซ
 • วิทยากรคอร์สอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ จัดโดย สำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • วิทยากรงานสัมมนา การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมท้องถิ่นด้วย ICT จัดโดยกระทรวง ICT
 • วิทยากรงานสัมมนา "ถอดรหัสธุรกิจออนไลน์ขายส่งออก" จัดโดย ReadyPlanet ร่วมกับ Paysbuy ณ อาคาร CP Tower
 • วิทยากรคอร์สอบรม Search Engine Optimization จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎ
 • วิทยากรคอร์สอบรม Online Marketing Solution for SMEs ในหัวข้อ Website สร้างตัวตนในโลกออนไลน์ จัดธนาคารกสิกรไทย
 • วิทยากรคอร์สอบรม Online Marketing for Hotels คอร์สอบรม 3 วันสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม 300 โรงแรมทั่วประเทศ จัดโดย Software Park Thailand กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดที่ กรุงเทพ เชียงใหม่ สมุย ภูเก็ต และกาญจนบุรี
 • วิทยากรงานสัมมนา ถอดรหัสธุรกิจออนลไลน์ขายส่งออก จัดโดย ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ
 • บริษัทเพย์สบาย และ ReadyPlanet
 • วิทยากรงานสัมมนา "คลิก ช้อป ออนไลน์อย่างปลอดภัย รู้ทันภัยออนไลน์" จัดโดยกระทรวงไอซีที จัดที่ เชียงใหม่ กรุงเทพ และ ขอนแก่น
 • วิทยากร การทำธุรกิจออนไลน์ ปริญญาโทเทคโนโลยีสาระสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตร
 • วิทยากรงานสัมมนา กุญแจสู่ความสำเร็จธุรกิจออนไลน์ จัดโดย ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ ReadyPlanet.com
 • วิทยากร การทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ หลักสูตรปริญญาโทด้านลอจิสติค (Logistic) มหาวิทยาลัย
 • มหานคร
 • วิทยากร Online Marketing for SMEs หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยากรงานสัมมนา Social Network มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี
 • กรรมการให้คะแนนโครงการ ICT Awards 2010 กระทรวง ICT
 • วิทยากรสัมมนา Social Commerce จัดโดย สสว.
 • วิทยากร Social Commerce จัดโดยบริษัท CPALL
 • วิทยากร Social Network : Pedagogy of Group and Individual Work ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยากร งานเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคนิคการตลาดออนไลน์ (e-Marketing) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • วิทยากรหลักสูตร Social Business Unity (SBU MBA - http://www.sbumba.com/)
 • วิทยากร หลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
 • วิทยากร หัวข้อ e-Commerce หลักสูตร Executive MBA Program คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • วิทยากร เสวนา “เจาะลึก e-Commerce บุก AEC” งาน DBD e-Commerce Fair 2012 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • Guest Speaker - ADPAI - Asian Directory Publishers Association Conference 2012
 • วิทยากรงานสัมมนา “Mobility and Social Network Trend 2013” จัดโดย สภาอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • วิทยากรคอร์ส Search Engine Optimization สัมมนาผู้ดูแลเว็บ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยากรงาน กลยุทธ์ Social Media ไทย ปี 2013 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • วิทยากรงาน DBD E-Commerce Day 2013 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • วิทยากรในงาน “Challenging Your Online Market” จัดโดยมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
 • วิทยากรรับเชิญ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีในอนาคต” ของสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์


No comments: