Friday, February 05, 2010

น้ำมันแพงก็ดี

วันที่เขียนบทความนี้ อยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2551 เป็นช่วงเวลาแห่งความตื่นตัวเรื่องวิกฤติน้ำมันแพง ผมเพิ่งเปลี่ยนรถมาใช้ดีเซล เมื่อต้นปี พอกลางปีดีเซลก็ถึบตัวไปแพงกว่าเบนซิน ก็บังเอิญดีเหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามอัตราการกินน้ำมันต่อกิโลเมตรของรถยนต์ดีเซล ก็ยังนับว่าต่ำกว่าเครื่องยนต์เบนซินโดยทั่วไป

เพื่อนผมที่แบงค์ชาติเคยทำรายงานแจ้งล่วงหน้าเมื่อปี 49 ว่าโลกจะเข้าสู่ยุคน้ำมันแพง และคงจะไม่กลับมาราคาถูกอีกต่อไป ตอนนั้นหลายคนคงไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่าจะขึ้นมากขนาดนี้ แต่วันนั้นก็มาถึงจริงๆ

โดยส่วนตัวผมคิดว่า แม้น้ำมันจะราคาสูงถาวร แต่วิกฤติจะเป็นเรื่องชั่วคราว ท้ายที่สุดแล้วคนเราก็จะปรับตัวจนได้ในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ซึ่งตอนปรับตัวนี่แหละที่จะทำให้คนใช้ความคิดกันมากขึ้น ว่าจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไร หลายคนก็นำรถไปติดแก๊ส แก๊สก็มีความต้องการใช้มากขึ้น ราคาก็จะมีแนวโน้มสูงขึ้น หากลอยตัวก็จะพุ่งขึ้นตามต้องการของตลาด โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับตลาดโลก ธุรกิจพลังงานทางเลือกก็จะตื่นตัว ค้นคว้าหาพลังงานทดแทนกันอย่างจริงจัง การใช้พลังงานจะได้รับการไตร่ตรอง วางแผนอย่างชาญฉลาดมากขึ้น การผลิตที่ต้องอาศัยพลังงาน สิ้นเปลืองแบบไม่มีประสิทธิภาพก็จะค่อยๆลดลง ระบบขนส่งแบบมีประสิทธิภาพจะได้รับการผลักดัน สินค้าต่างๆ ก็จะปรับราคาตามต้นทุนที่สูงขึ้น การดำเนินชีวิตของผู้คนก็ใช้ความไตร่ตรองมากขึ้น ฉลาดเลือก ต้องทำงานกันหนักขึ้น เรียนรู้มากขึ้นเพื่อหาหนทางเลือกที่หลากหลายขึ้น เพื่อที่จะอยู่ให้ได้ และเป็นอิสระจากราคาน้ำมัน ถึงวันนั้นเมื่อไหร่ ก็ถึงคราววิกฤติของผู้ผลิตและส่งออกน้ำมัน !

คนเราเก่งอยู่แล้วครับ เมื่อสถานการณ์บังคับ เราก็จะคิด และหาทางออกอย่างชาญฉลาด ยิ่งเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนประสบเหมือนกัน ยิ่งทำให้มีกำลังใจ ว่าไม่ได้เกิดกับเราคนเดียว  และพวกเราจะทยานไปข้างหน้า ก็ช่วงนี้แหละครับ

"When it is dark enough you can see the stars."
(..someone)

No comments: