Thursday, September 17, 2009

การไฟฟ้าดับไฟเพื่อเปลี่ยนหม้อแปลง

เมื่อวานวันที่ 16 กันยายน บริเวณโครงการที่บริษัทอยู่มีการแจ้งขอดับไฟ จากการไฟฟ้า ซึ่งเพิ่งจะทราบล่วงหน้าเพียงแค่ 3 วัน การไฟฟ้าแจ้งว่าจะดับไฟตั้งแต่ 9:30 น. - 15:30 น. ทางทีมผู้บริหาร ReadyPlanet เราก็เกรงจะกระทบการให้บริการลูกค้า เรื่องสำคัญคือฝ่าย Support ทางเทคนิค ที่ลูกค้าจะติดต่อเข้ามาสอบถามตลอด หากดับนานขนาดนี้ ยุ่งแน่ๆ ฝ่ายขายไม่ค่อยเ่ท่าไหร่ เพราะส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือแทนได้ ท้ายสุดก็ปรึกษากันว่าจะลองหา ผู้ให้บริการเช่าเครื่องปั่นไฟฟ้า ซึ่งออฟฟิิศ ReadyPlanet ขนาดการใช้ไฟก็ไม่เล็กเท่าไหร่ มีทีมงานประมาณ 60 คน โชคดีวันนั้นไม่มีการสอนคอร์สอบรม มีแอร์ราว 16 ตัว และใช้คอมพิวเตอร์กว่า 60 เครื่อง ไม่รู้จะหาที่เช่าได้หรือเปล่า  สุดท้าย คุณจำเริญ CTO ของเรา ก็หาบริษัทที่ใ้ห้เช่าได้ ก็เลยตกลงใช้บริการ โดยเครื่องดังกล่าวก็มีค่าใช้จ่ายสูงพอสมควร โดยเมื่อเดินเครื่องแล้ว สามารถใช้ไฟได้ปกติ เหมือนการไฟฟ้า 

งานนี้เราก็ผ่านอุปสรรคไปได้สบายๆ ลูกค้าไม่รู้สึกว่ามีปัญหาแต่อย่างใด

ทรงยศ คันธมานนท์ 

No comments: