Thursday, August 27, 2009

เริ่มใช้งานบลอกของ Blogger

ตั้งใจจะสร้าง blog สำหรับเล่าเรื่องราวส่วนตัว และใช้เป็นตัวอย่างเวลาสอนเรื่องการตลาดออนไลน์ไปด้วย ก็เลยนึกถึง blog ชื่อ songyot.blogspot.com ที่สร้างไว้ตั้งแต่ปี 2005 หลายปีมาแล้ว จึงขอนำ blog นี้มาใช้งานต่อไปเลยครับ

No comments: